miércoles, 26 de enero de 2011

JOSE FCO. FERNANDEZ NAVAL - XXI ENCONTROS LITERARIOS(Foto Diario "La Region").


Extraordinaria Conferencia a que pronunció no Liceo, abrindo a XXI edición dos Encontros Literarios, José Fco. Fernández Naval, co título "O ritmo da chuvia".
Chisco que se agradeceu a sú participación neste ciclo, porque "estar aquí aquí permíteme falar de música e literatura, ou da música e a miña literatura". Falou da relación entre sí contando a súas narracións como as seguintes:
"De neno, o meu pai contábame a historia dun pai e dun fillo, chamado Pachín, que inventaron a música, falando do ritmo da chuvia. Ían os dous camiñando e empezou a chover, entón o fillo preguntou: Parará Papa?. E o pai respondeulle: Parará Pachín. Pero non parou. Seguiron camiñando e o fillo seguía preguntando e o pai respondendo, de maneira que chegou un momento no que a conversa era algo así: Parará papá, parará Pachín, parará papá, parará Pachín... "

ou


"Ao pouco de nacer o meu fillo Daniel, escribín un poema co ritmo da chuvia sobre os plásticos da roupa. Titúlase “Domingo” e remata así: Baixo o redondo balbordo/ das pingas no tellado/ ensaiarei contigo o signo das palabras/ PA, PA, PA, PA, PAPA, PAPA, PAPAPAPAPAPA/ coma o lento orballar/ sobre os plásticos da tarde. "

En fín talentosa Conferencia a de Chisco que iniciou esta nova edición dos "Encontros Literarios" do Liceo.

No hay comentarios: